ЗАБАВНИК 1818

ЗАБАВНИКЪ : За годину 1818 / Димитріемъ Давідовићемъ, учредникомъ Новина сербски, сочинěнъ. - У Будиму : [б. и.], 1818. - [22], 328 стр., [5] листова с илустр. ; 15 cm.

Новаковић 527; Кириловић 405; КНБС 719; Панковић 551. - Текст делимично штампан црном и црвеном бојом. - Списак пренумераната
COBISS.SR-ID 33499143

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License