ЗАБАВНИК 1815

ЗАБАВНИКЪ : За годину 1815 / Димитріемъ Давідовичемъ, соучредникомъ Новина сербскихъ, сочинěнъ. - У Віенни : писмены г. Іоанна Шнирера, 1815. - [56], 167 стр., [5] листова с илустр. ; 15 cm.
Новаковић 481; Кириловић 405; КНБС 719; Панковић 551. - Текст делимично штампан црном и црвеном бојом. - Списак пренумераната.
COBISS.SR-ID 33464071

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License