ЗАБАВНИК

ЗАБАВНИКЪ : За 1834 годину / сочинěніє Димитрія Давидовића. - У Крагуєвцу : у Кнęжеско-Србской печатньи, 1834. - [20], XXII, [2], 243, [9] стр., [2] листа с прилогом од тога 1 пресав. ; 14 cm.

Новаковић 850; Кириловић 405 и 719; КНБС 719; Панковић 773. - Текст делимично штампан у црној и црвеној боји. - Списак пренумераната
821.163.41-7
COBISS.SR-ID 151662599

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License