УСТАВ

СРБИЈА. Устав

Устав књажества Сербије : издан и заклетвом потврђен о Сретењској скупштини 1835 год. - [Фототипско изд.]. - Горњи Милановац : Културни центар, РЈ Привредна књига ; Београд : Универзитетска библиотека "Светозар Марковић", 1984 (Краљево : Слово). - 12 стр. ; 37 cm. - (Библиотека "Корени". коло 1, Српска револуција)

Тираж 2000. - Фототипско изд.: У Крагуевцу: У Книжеско-Србской Типографіи, 1835.
342.4(497.11)"1835"
COBISS.SR-ID 152080391

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License