СУШИЧКА КОШАВА

СУШИЧКА кошава / одговорни уредник Радисав Савић. - Год. 1, бр. 1 (12. април 1931). - Крагујевац : [б. и.], 1931 (Крагујевац : Ново време). - 30 cm

Излази према потреби. - Од бр. 2 (3. мај 1931) власник и уредник Светомир Илић. - Библиотека поседује фотокопије публикација
ISSN 0000-0000
82-7
COBISS.SR-ID 512177757, Бројеви: Бројеви 1 и 2

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License