ШУМАДИСКИ РАДИКАЛ

ШУМАДИСКИ радикал : орган радикалне странке / власник за Месни одбор Чед. А. Радовић ; одговорни уредник Сава Лекић. - Год. 1, бр. 1(јул 1922)-бр.7 (1927). - Крагујевац : [ б.и.], 1922 (Крагујевац : Штампарија Ново Време Синише Пантелића). - 41; 47 cm

Излази недељно. - Уредник Синиша Пантелић. - Мења поднаслов у Орган Радикалне странке Округа крагујевачког. - Претплата 1 динар
329.13
COBISS.SR-ID 28703756, Бројеви:

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1922. година,

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1924. година,

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1927. година

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License