ШУМАДИСКА ЗАВРЗЛАМА

ШУМАДИСКА заврзлама : недељни хумористично-сатирички лист / одговорни уредник Драгољуб Продановић. - Год. 1, бр. 1 (18. октобар 1935). - Крагујевац : [б. и.], 1935 (Крагујевац : Штампарија Светлост). - 30 cm

Излази сваког четвртка. - Виђен само 1. број (фотокопија). - Претплата: поједини број 1 динар
ISSN 0000-0000
82-7
COBISS.SR-ID 512172125, Бројеви: Број 1

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License