ШУМАДИЈСКА ДЕМОКРАТИЈА

ШУМАДИЈСКА демократија : орган Шумад.Демократске Странке / власник Мил.Филиповић ; директор Петар Стокић ; главни уредник и за одговорног уредника Марко Крстић. - Год. 1, бр. 1 (1920)-год. 8,бр.[16] (1927). - Крагујевац : [б.и.], 1920-1927 (Крагујевац : Штампарија " Југославија " Браће Јовановић). - 46 cm

Излази недељом. - Наслов од 1927. Шумадиска Демократија ;поднаслов од 1927. орган демократске странке ; од 1927.уредник Милорад Мојсиловић.- Од 1927. штампарија "Шумадија"
329.22
COBISS.SR-ID 28703500, Бројеви:

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1920. година

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1923. година

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1924. година

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1925. година

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read"
.
1927. година

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License