ШУМАДИЈСКИ РАТНИК

ШУМАДИЈСКИ ратник : независан ванпартијски лист / власник и одговорни уредник Душан В. Антић. - Год. 1, бр. 1 (6. април 1920)-год. 2 (1921). - Крагујевац : [Удружење шумадијских ратника], 1920-1921 (Крагујевац : Штампарија "Југославија" браће Јовановића). - 30 cm

Недељно. - Претплата 0,20, касније 0,50 динара. - Публикација је фотокопија
ISSN 0000-0000
061.23:355
COBISS.SR-ID 512170333, Бројеви: 1920. година (сви бројеви)

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License