ШУМАДИЈСКИ ПОЛЕТ

ШУМАДИЈСКИ полет : омладинско национално-литерарни часопис / власвик Радивоје Р. Стајић ; уредници Радивоје Р. Стајић и Предраг М. Јовановић. - Год. 1, бр. 1-2 (30. април-? 1929). - Крагујевац : [б. и.], 1929 (Крагујевац : Штампарија код Чика Гемовића). - 28 cm

Месечно
377(497.11)
COBISS.SR-ID 46263052, Бројеви: Број 1

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License