ШУМАДИЈСКИ ЛИСТ

ШУМАДИЈСКИ лист : за народне интересе, независан / власник и одговорни уредник М[илан] Р. Павловић-Зрак. - Год. 1, бр. 1-бр. 27 (мај-јул 1893). - Крагујевац : Штампарија Алексе Ј. Јовановића, 1893. - 39 cm

Излази четвртком и недељом, од бр. 8 средом, петком и недељом. - Од бр.12(1893) излази као "Нови шумадиски лист"; од новембра (1893) као "Потпора". - Цена за Србију 12 дин, за иностранство 12 фор. годишње. - Наставља се као: Нови шумадиски лист
ISSN 0000-0000
32+659(05)
COBISS.SR-ID 512172893, Бројеви: 1893. година

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License