ШУМАДИЈСКИ ГЛАСНИК

ШУМАДИЈСКИ гласник : Орган Трговаца, Индустријалаца и Привредника / власник Тимотије Вучковић ; председник уређивачког одбора и одговорни уредник Драгомир Ј. Симовић. - Год. 1, бр. 1-бр. 6 (1921). - Крагујевац : [б. и.], 1921 (Крагујевац : Штампарија "Југославија" браће Јовановића). - 48 cm

Недељно. - Претплата за све крајеве наше краљев. 24 дин. годишње, за иностр. 40; број 50 пара
ISSN 0000-0000
33
COBISS.SR-ID 512170845, Бројеви: 1921. година, број 5

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License