СКАУТСКО ВРЕМЕ

СКАУТСКО време : локални лист / одговорни уредник П. Лазаревић. - Год. 1, бр. 1 (јун 1933). - Крагујевац : М. Ђ. Савић и Ватовец Хуго, 1933. - 34 cm

Недељом. - Претплата: мес. 3 дин, годишње 30 дин, примерак 1 динар. - Опис урађен на основу бројева 3 и 4 из 1933
ISSN 0000-0000
329.78(05)
COBISS.SR-ID 512181853, Бројеви: 1933. година

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License