РАТНИ ТЕЛЕГРАМИ

РАТНИ телеграми / власник Тих. Лекић ; одговорни уредник Сп[асоје] Р. Вулетић. - Год. 1 (8. септембар-9. октобар 1912). - Крагујевац : [б. и.], 1912 (Крагујевац : Народна Штампарија Спасоја Р. Вулетића). - 32 cm

Излази у 12 часова; од бр. 6 у 8 часова пре подне. - Број 5 пара. - Види: Библиографија периодике Крагујевца 1 / Нинослава Милановић. - Крагујевац, 1997, 049
ISSN 0000-0000
355.1(05)
COBISS.SR-ID 512171869, Бројеви: 1912. година

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License