ПРАВА ШУМАДИСКА ДЕМОКРАТИЈА

ПРАВА шумадиска демократија : орган правих шумадиских демократа / власник Петар Стокић ; уредник Драгољуб Миловановић-Бена. - Год. 1, бр. 1 (1927) - год.2 (1928). - Крагујевац : [б.и.], 1927-1928 (Крагујевац : Штампарија Ново време Синише Н. Пантелића). - 42 cm

Недељно. - Публикација је фотокопија. - Годишња претплата 50 динара
329(054)
COBISS.SR-ID 44597260, Бројеви: 1928. година

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License