ПОТРОШАЧКА ЗАДРУГА

ПОТРОШАЧКА задруга : орган Српских Потрошачких Задруга / власник Крагујевачка Потрошачка Задруга ; уредник Стеван Нешић. - Год.1, бр.1(1.април 1906)-год. 2 (1907). - Крагујевац : Крагујевачка потрошачка задруга, 1906 (Крагујевац : Шт. "Вук Караџић"). - 27; 42 cm

Двапут месечно. - Од бр.5/6(1906) Штампарија Радивоја Јовановића; од бр.7/8(1906) Народна штампарија. - Покренут у циљу ширења мисли о користи модерног задругарства. - Услед слабог оѕива претплатника престао да излази. - Публикација је фотокопија. - Цена годишње 4 динара; ван Србије годишње 6 динара
334.73
COBISS.SR-ID 47055628

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1906. година

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1907. година

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License