ПЕТ ВЕКОВА КРАГУЈЕВЦА

БАКИЋ, Драгољуб Н.
Пет векова Крагујевца : чланци и успомене / Драгољуб Н. Бакић. - Крагујевац : Народна библиотека "Вук Караџић", 1972 (Београд : Култура). - 390 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Завичајна библиотека ; књ. 1)

Драгољуб Бакић и његово дело / Живомир Спасић: стр. 7-21. - Библиографија: стр. 366-367. - Резимеи на фра., енгл. и рус. језику.
947.11 Крагујевац"15/19"
COBISS.SR-ID 111528711

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License