ПАСТИРСКИ ГЛАС

ПАСТИРСКИ глас : лист за верско-моралну обнову Шумадије / власник Реља Јелић ; одговорни уредник Милан Сретновић. - Год. 1, бр.1 (1937)-год.5, бр.2 (1941). - Крагујевац-Краљево : [б.и.], 1937-1941 (Крагујевац : Штампарија Николе Николића). - 48 cm

Излази повремено према потреби. - Поднаслов од бр.2/1939. Лист за верско-моралну обнову Српскога народа;Орган Удружења свршених и бивших богослова Српске православне цркве ; од бр.2/1941.власник Милан Сретеновић. - Од бр.2/1941.излази у Краљеву ;Од бр.7/1937.излази двапут месечно:1.и15.у месецу ; Штампарије: од бр.28/1938.Чед.М.Милошевића и Сина ; од бр.29/1938. Николе Николића ;од бр.2/1941." Студеница"
2
COBISS.SR-ID 31005196

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1937. година

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1938. година

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1940. година

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License