ОРАЧ

ОРАЧ : земљораднички лист / власник Драг[утин] В. Продановић. - Год. 1, бр. 1 (1. јануар 1929)-год. 8, бр. 26 (1936). - Крагујевац : [б.и.], 1929-1936 (Крагујевац : Штампарија "Ново време" Синише Н. Пантелића). - 32 cm

Излази 1. и 15. у месецу. - Покренут пред завођење шестојануарске диктатуре. "Лист за одбрану радног народа". Мото: "Светлост-тами, права-раду", у бр. 13/1929 "Нико гладан, нико го, нико бос". "Савез умног и телесног рада села и града"- указује на његову програмску оринентацију. Бр. 13/1929 поднаслов: Земљораднички лист за пољопривреду и културу села, одговорни уредник Тихомир Стаменковић. Сарадници: Јован Радуловић, Драг. В. Продановић, Живорад Мачужић, Милан Прибићевић, Драгољуб Јовановић. Излази једно време недељно.
63
COBISS.SR-ID 25452556

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1929. година

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1935. година

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1936. година

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License