ОПШТИНСКЕ НОВИНЕ

ОПШТИНСКЕ новине : службени орган Градског поглаварства града Крагујевца / власник Градско поглаварство града Крагујевца ; уредник Боривоје Тричковић. - Год. 1, бр.1/2 (13. април 1935)-год. 5, бр. 93 (5.август 1939). - Крагујевац : [б. и.], 1935-1939 (Крагујевац : Штампарија "Шумадија" А. Јовановића). - 32 cm

Излази 1, 10. и 20. у месецу, а од бр. 4/1935: 5, 15. и 25. у месецу. - Види: Библиографија периодике Крагујевца 1 / Нинослава Милановић. - Крагујевац, 1997, 104. - Претплата на годину 15 динара
352
COBISS.SR-ID 32416268

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1935. година

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1936. година

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1937. година

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1938. година

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1939. година

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License