ОКРУЖНА САМОУПРАВА

ОКРУЖНА самоуправа : службени орган Окружног одбора Округа крагујевачког / Окружни одбор ; уредник Сретен В. Којић. - Год. 1, бр. 1 (4. фебруар 1906)-год. 6 (1911). - Крагујевац : [б. и.], 1906-1911 (Београд : Шт. Андре В. Јовановића (Дечанска бр. 20)). - 42 cm

Четвртак. - Види: Српска штампа : (1768-1995). - Београд, 1996, 981. - Касније мења штампара: Крагујевац : Штампарија Радивоја Јовановића. - Цена листу за општинске судове и среске канцеларије до краја године 10 дин, а за све остале 5 дин
32
COBISS.SR-ID 121255948

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1906. година

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1907. година

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1908. година

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

19011. година

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License