ОГЛАСНЕ НОВИНЕ

ОГЛАСНЕ новине : лист за привредне сврхе / одговорни уредник Никола Николић ; власник Студентска књижара. - Год. 1, бр. 1 (19. новембар 1922). - Крагујевац : [Студентска књижара], 1922 (Крагујевац : Штампарија Радивоја Јовановића). - 30 cm

Излази два пута месечно, 1. и 15-ог. - Растура се бесплатно по свима селима и варошима у окр. - Библиотека поседује фотокопије публикација
ISSN 0000-0000
659.1
COBISS.SR-ID 512176477

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

Број 1

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License