ОДЈЕК ШУМАДИЈЕ

ОДЈЕК Шумадије : независан информативан лист за економска и друштвена питања Крагујевца / власник, уредник и одговорни уредник Милован Р. Пантовић. - Год.1, бр.1 - бр.6 (5. мај - јун 1936); год.2, бр.7 (1938) - год.5, бр.18 (8. април 1941). - Крагујевац : [б.и.], 1936;1938-1941 (Крагујевац : Штампарија Ново доба). - 41; 45 cm

Излази два пута месечно, од бр. 12/1928 недељно. - Од бр.7/1938 Независан информативан лист за друштвена питања Крагујевца. - Лист имао прекид у излажењу 1937. године. - Годишња претплата 24, затим 48 дин; дневни примерак 1 динар

Одјек Шумадије

304+659
COBISS.SR-ID 24566796

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1936. година

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1938. година

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1939. година (1. - 20.)

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1939. година (21. - 42.)

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1940. година

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1941. година

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License