НОВИ ШУМАДИСКИ ЛИСТ

НОВИ шумадиски лист : независан за народне интересе / главни и одговорни уредник М. Р. Павловић-Зрак ; власник Андра Јовановић. - Год. 1, бр. 1-бр 47 (24. јун-2. октобар 1893). - Крагујевац : [б. и.], 1893 (Крагујевац : Штампарија Андре Јовановића). - 42 cm

Излази четвртком и недељом. - Претплата за Србију 12 динара. - До бр. 12 лист излазио под насловом "Шумадијски лист", од бр. 48 (новембар 1893) прелази у "Потпору". - Види: Библиографија периодике Крагујевца 1 / Нинослава Милановић. - Крагујевац, 1997, 013. - Је наставак: Шумадијски лист. - Наставља се као: Потпора
ISSN 0000-0000
32+659(05)
COBISS.SR-ID 512175965

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1893. година

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License