НОВИ ПОКРЕТ

НОВИ покрет : орган Радикалне странке / власник Тадија Пантовић ; одговорни уредник Живота Пантелић. - Год.1, бр.1 (1920)-год.5 (1925). - Крагујевац : [Радикална странка], 1920-1925 (Крагујевац : Штампарија "Југославија" Браће Јовановића). - 48 cm

Излази петком. - Уредници: Тадија Пантовић, Живојин Миладиновић. - Мења поднаслов у: Радикални лист. - Штампарије: Нова штампарија "Шумадија" А. Јовановића, Ново време Синише Пантелића. - Годишња претплата 24 дин, појединачни примерак 0,50 динара

Нови покрет. Крагујевац, 1920

32+659(05)
COBISS.SR-ID 139833612

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1920. година

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1921. година

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1922. година

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1923. година

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1925. година

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License