НОВИНЕ СРБСКЕ 1835. година

НОВИНЕ србске : съ высочайшимъ дозволенěмъ правительства / подъ управлěніємь Димитрія Давидовића. - Год. 1, бр. 1 (1834) - год. 9, бр. 52 (1842). - Крагуєвацъ : Княжеско-србска печатня кньига, 1834-1842. - 41 cm.

Недељно. - Од 1835, након пресељења у Београд, уредник је Димитрије Исаиловић. - Од 1843. мења назив у "Србске новине". - Од 1840. новине имале су "Додатак к Србским новинама". Од 1843-1848. књижевни додатак "Подунавку", а на Крфу од 1916-1918. "Забавник" са белетристичким прилозима. - Излази једанпут недељно, суботом; двапут недељно (1843); три пута недељно (1850); сваки дан (1914); уторком, четвртком, суботом (1916). - Наставља се као: Србске новине (1843-1869)
32(05)
COBISS.SR-ID 49101575

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License