НОВИНЕ СРБСКЕ 1834. година

НОВИНЕ србске / [уредник Димитрије Давидовић]. - Фототипско изд. - Год. 1, No 1-52 (1834). - Крагујевац Народна библиотека "Вук Караџић", [2005] (Крагујевац : Импрес). - 52 бр. ; 43 cm

Недељно. - Репринт недељног издања. - Издано и печатано у Княжеской Србской КнЬигопечатнЬи у Крагуевцу. - Уредник фототипског изд. Мирко Демић; аутор поговора Александра Вранеш
32+659(497.11)
COBISS.SR-ID 127921676

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License