НОВИ БЕЧКЕРЕК

NAGYBECSKEREK [Slikovna građa]: Kӧzvágóhíd és vár. villamtelep. : Schlagbrücke u. städt. Electricitätsanlagen . – [S. l.: s. n., s. a.]. - 1 razglednica : crno-bela; 3,5 x 8,8 cm

Наслов и поднаслов преузети са аверсне стране разгледнице . - На аверсној стр. разгледнице текст на мађарском и немачком језику . – У дну стр.: Felvette, Kiadja Oldal . – Текст писан преко аверсне стране разгледнице

77.033(497.113 Велики Бечкерек)
ЈМ Рг

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License