НОВА ЗАДРУГА

НОВА задруга : лист за друштвене потребе / власник и одговорни уредник Дим. Дукић. - Год. 1, бр. 1 (29. април 1901)-год. 3 (1903). - Крагујевац : [б. и.], 1901-1903. - 44 cm

Недељом и четвртком. - Цена за годину 12 дин. - Од бр. 70/71 мења поднаслов у: Лист за политику, економију, књижевност и друштвене потребе. - Је наставак: Задруга
ISSN 0000-0000
304.2:659
COBISS.SR-ID 512167261

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1901. година (1-35)

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1901. година (36-71)

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1902. година

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1903. година

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License