НОВА ШУМАДИЈА

НОВА Шумадија : орган Задруге за народно просвећивање у Шумадији / власник за Задругу Алекса М.Веселиновић ; одговорни уредник Момчило Ч. Јанковић. - Год. 1, бр. 1-бр.6 (септембар-26.октобар 1937). - Крагујевац : [б. и.], 1937 (Крагујевац : Штампарија Светлост Вукашина М. Јаковљевића). - 42 cm

Излази сваког четвртка. - Примерак је фотокопија. - Годишња претплата 48 дин. појединачан број 1 динар
37
COBISS.SR-ID 23382540

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

Број 5

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License