НОВА ШУМАДИЈА

НОВА Шумадија / одговорни уредник Милисав Марковић ; власник Душан М. Јанићијевић. - Год.1, бр.1(1919). - Крагујевац : [б. и.], 1919 (Крагујевац : Штампарија Југославија браће Јовановић). - 42 cm

Четвртком и недељом. - Види: Српска штампа (1768-1995) / Милица Кисић, Бранка Булатовић. - Београд, 1996, 1500. - Види: Библиографија периодике Крагујевца 1 / Нинослава Милановић. - Крагујевац, 1997, 055
32
COBISS.SR-ID 139797260

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

Број 22

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License