НЕДЕЉНИ ПРЕГЛЕД

НЕДЕЉНИ преглед : независан политички економско-културан лист / власник Ђорђе Арсић ; одговорни уредник Миле Станковић. - Год. 1, бр. 1 (15. децембар 1928)-год. 2 (1929). - Крагујевац : [б. и.], 1928-1929 (Крагујевац : Ново време). - 42 cm

Суботом. - Публикација је фотокопија. - Види: Библиографија периодике Крагујевца 1 / Нинослава Милановић. - Крагујевац, 1997, 087. - Месечна претплата 5 дин, број 1 динар
ISSN 0000-0000
32:659
COBISS.SR-ID 512170077

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

Број 1

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License