НАРОДНИ ПОКРЕТ

НАРОДНИ покрет : недељни политички лист / власник Добросав Марјановић ; одговорни уредник Драгољуб Милановић - Бена. - Год.1, бр.1 (1935) - год.2, бр.21 (12. април 1936). - Крагујевац : [б.и.], 1935-1936 (Крагујевац : Штампарија Ново доба Николе Николића). - 42; 46 cm

Излази једанпут недељно. - Годишња претплата 48 дин, појединачан примерак 1 динар
32
COBISS.SR-ID 25322252

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1935. година

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1936. година

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1939. година

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License