НАРОДНА СЛОБОДА

НАРОДНА слобода : независан радикални лист / власник и одговорни уредник Јов[ан] П. Јовановић. - Год. 1, бр.1 (4.октобар 1909)-год. 4, (1912). - Крагујевац : Јов. П. Јовановић, 1909-1911 (Крагујевац : Штампарија Радивоја Јовановића). - 43 cm

Четвртком и недељом. - Од бр.6(1909) уређује редакциони одбор; од бр.1(1911) одговорни уредник Влад. А. Стојановић. - Од бр.1(1911) власник у име одбора радикалне странке Стеван Нешић. - Бр.60(1911) грешком нумерисан као 50. - Цена броју 10 п.д., годишње 12 динара. - Публикација је фотокопија
329.13
COBISS.SR-ID 31351308

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1910. година

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1911. година

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1914. година

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License