НАРОДНА САМОУПРАВА

НАРОДНА самоуправа : орган Месног одбора Југословенске радикалне заједнице у Крагујевцу / власник, издавач и одговорни уредник за Месни одбор Југословенске радикалне заједнице Каменко Божић. - Год. 1, бр. 1 (4. април 1936) - год.4, бр.161 (16. септембар 1939). - Крагујевац : Месни одбор Југословенске радикалне заједнице, 1936-1939 (Крагујевац : Штампарија Светлост). - 45 cm

Излази сваке суботе. - Од бр.74/1937 мења поднаслов у: Информативни орган Ј[угос ловенске] р[адикалне] з[аједнице]. - Годишња претплата 48 дин, појединачни број 1 дин.
329.13:070
COBISS.SR-ID 33796108

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1936. године (сви бројеви)

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1937. година (сви бројеви)

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1938. година (сви бројеви)

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1939. годинa (сви бројеви)

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License