КРАГУЈЕВАЧКО ЧИТАЛИШТЕ

КРАГУЈЕВАЧКО читалиште : информативни лист Народне библиотеке "Вук Караџић" у Крагујевцу / главни и одговорни уредник Мила Стефановић. - Год. 1, бр. 1 (јун 1995)- . - Крагујевац : Народна библиотека "Вук Караџић", 1995- (Др Зорана Ђинђића 10/III) (Крагујевац : Униграфика). - 30 cm

Полугодишње. - Главни уредници: од бр. 4/1997 Мирко Демић; од бр. 19/2004 Мила Стефановић; одбр. 26/2008 Марија Ракић-Шаранац. - Штампарије: од бр. 4/1997 Светлост, Крагујевац; од бр. 7/1998 "Никола Николић", Крагујевац; од бр. 24/2007 Отисак, Крагујевац
ISSN 2217-2327
027.52(497.11)(05)
COBISS.SR-ID 107256327
ЗФ Ч 81

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License