КРАГУЈЕВАЧКИ РАДНИК

КРАГУЈЕВАЧКИ радник : Орган Месног Радничког покрета / власник и одговорни уредник Илија Киковић. - Год.1, бр.1-бр. 20(14. јул-26. новембар 1923). - Крагујевац : [б. и.], 1923 (Крагујевац : Народна штампарија Спасоја Вулетића). - 42 cm

Недељно. - Публикација је фотокопија. - Види: Српска штампа (1768-1995) / Милица Кисић, Бранка Булатовић. - Београд, 1996, 1802. - Цена 1 динар. - Види: Библиографија периодике Крагујевца / Нинослава Милановић. - Крагујевац, 1997, 071
32
COBISS.SR-ID 139990796

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1923. година

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License