КРАГУЈЕВАЧКИ ОКРУЖНИ ГЛАСНИК

КРАГУЈЕВАЧКИ окружни гласник : службени орган Округа крагујевачког / власник Окружни Одбор Округа Крагујевачког ; уредник Коста И. Пантић. - Год. 1 (1925)-год. 2 (1926). - Крагујевац : [Округ крагујевачки], 1925-1926. - 42 cm

1. и 15. у месецу. - Годишња претплата 24 дин, поједини број 1 динар
ISSN 0000-0000
32+659(05)
COBISS.SR-ID 512171357

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

Број 35

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License