КРАГУЈЕВАЧКИ ГЛАСНИК

КРАГУЈЕВАЧКИ Гласник : ванполитички лист / власник и одговорни уредник Милован Јовановћ. - Год.1, бр.1 (1919). - Крагујевац : Милован Јовановић, 1919 (Крагујевац : Штампарија "Југославија" Браће Јовановић). - 32 cm

Недељно. - Види: Српска штампа (1768-1995) / Милица Кисић, Бранка Булатовић. - Београд, 1996, 1488. - Цена броја 0,20 динара
32+659(05)
COBISS.SR-ID 139769612

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1919. година

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License