КЛП

КЛП : Крагујевачки лоптачки потзавез : службени орган Крагујевачког лоптачког потсавеза Ј.Н.С-а / [уредник] Никола В. Петровић. - Год. 1, бр. 1 (21. нов. 1936)-год. 2, бр. 24 (22. мај 1937). - Крагујевац : [Крагујевачки лоптачки потсавез], 1936-1937 (Крагујевац : Штампарија "Светлост"). - 41 cm

Недељно.
796.332(497.11)
COBISS.SR-ID 25691916

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1936. година (сви бројеви)

1937. година (сви бројеви)

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License