ЈУГОСЛОВЕНСКИ ДНЕВНИК

ДНЕВНИК / Федор Николић. - Год. 1, бр. 1 (1929)-год. 7, бр. 49 (1935). - Суботица ; Нови Сад : [б.и.], 1929-1935. - 47 cm

Дневно сем понедељка. - Од 16. јула 1930. до 1935. излази под насловом Југословенски дневник.
32+659(05)"52"
COBISS.SR-ID 181777159

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

Број 96

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License