ЈАВНОСТ

ЈАВНОСТ : радикални лист / власник и одговорни уредник Димитрије Дукић. - Год. 1, бр.1 [недеља 1. јун 1903]-год.8 (1908). - Крагујевац : [б. и.], 1903-1908 (Крагујевац : Штампарија Радивоја Јовановића). - 48 cm

Излази четвртком и недељом. - Цена за Србију годишње 12 динара, за иностранство 20 дин. у злату, поједини број 10 пара. - Према Погодину излазила од И-ВИ годишта (1903-1908)

Јавност ( Крагујевац,1903)

32+659(05)
COBISS.SR-ID 30116876

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1903. година

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1904. година

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License