ЈАВНОСТ

ЈАВНОСТ : радикални лист / власник и одговорни уредник Димитрије Дукић. - Год. 1, бр.1 [недеља 1. јун 1903]-год.8 (1908). - Крагујевац : [б. и.], 1903-1908 (Крагујевац : Штампарија Радивоја Јовановића). - 48 cm

Излази четвртком и недељом. - Цена за Србију годишње 12 динара, за иностранство 20 дин. у злату, поједини број 10 пара. - Према Погодину излазила од И-ВИ годишта (1903-1908)

Јавност ( Крагујевац,1903)

32+659(05)
COBISS.SR-ID 30116876

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1903. година

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1904. година

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License