ЈАВНОСТ

ЈАВНОСТ : лист за науке и политику / одговорни уредник Димитрије Јов. Стојковић. - [Репринт изд.]. - Год.1, бр. 1 (1873) - бр.43+ванред. број(20.април 1874). - Београд : Народна библиотека Србије ; Крагујевац : Скупштина општине ; Светозарево : Скупштина општине, 1975. - 47 cm

Уторником, четвртком и суботом. - Повезано заједно са листом Глас јавности. - Јавност је други по хронолошком реду лист који су уређивали Светозар Марковић и његови следбеници.Идејни носилац листа био је Светозар Марковић ,пишући у њему највише.Ту су објављене његове студије о општини,суду,срезу и округу.Водио је борбу против ондашње српске владе и пропагирао своје идеје због којих је затворен заједно са Стојковићем.Лист је престао са излажењем .По његовом престанку покренут је Глас јавности. - Стаје за Србију 100 гр. на годину, за Аустроугарску 12 форинти. - Покретач и стварни уредник листа Светозар Марковић. - Због оставке уредника Стојковића и пресуда Стојковићу и Светозару Марковићу лист престаје да излази и Наслеђује га "Глас јавности". - Види: Библиографија периодике Крагујевца 1 / Нинослава Милановић. - Крагујевац, 1997, стр. 15. - Наставља се као: Глас јавности

Јавност

329.14
COBISS.SR-ID 109462284,

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1874. година

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License