(ШУМАДИСКО) ЈАВНО МНЕЊЕ

ЈАВНО мнење : независан недељни информативан лист / власник Никола Николић ; одговорни уредник Вукашин М.Јаковљевић. - Год. 1, бр.1 ( 28. јануар 1933 )- год. 4 (1936). - Крагујевац : [б.и.], 1933-1935 (Крагујевац : Студентска штампарија). - 43 cm

Излази недељно. - Од бр. 16/1934. одговорни уредник Никола Николић. - Од јула 1936 мења име у "Шумадиско јавно мнење". - Претплата 48 дин. годишње, примерак 1 динар. - Наставља се као: Шумадиско јавно мнење
32
COBISS.SR-ID 24617484,

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1934. година

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1935. година

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

1937. година

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License