ЈАВНА РЕЧ

ЈАВНА реч : независни недељни информативни лист / власник и одговорни уредник Вукашин М. Јаковљевић. - Год.1, бр.1-бр. 3 (25. фебруар-10. март 1936). - Крагујевац : Вукашин М. Јаковљевић, 1936 (Крагујевац : Штампарија Светлост)

Уторком. - Види: Српска штампа између два рата / Вук Драговић. - Београд, 1956, 180. - Претплата год. 48 дин, појединачни број 1 динар
32:070
COBISS.SR-ID 123590156, Бројеви: 1936. година

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License