ИСТИНА

ИСТИНА : независан политички лист / одговорни уредник Милан Н. Милошевић. - Год. 1, бр. 1 (1. децембар 1922). - Крагујевац : [б. и.], 1922 (Крагујевац : Штампарија Ново време). - 30 cm

Суботом. - Број 1 динар
ISSN 0000-0000 = Истина. Крагујевац, 1922
32+659(05)
COBISS.SR-ID 512181085,

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

Број 1

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

Број 2

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

Број 3

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

Број 4

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License