ЕТИКА И ФИЛОЗОФИА МОРАЛНА

ОБРАДОВИЋ, Доситеј
[Дěла Досіөеа Обрадовића]. ЧастЬ 5, Етіка или Філософія морална / по системи г. Соаве ДосіөеемЪ ОбрадовићемЪ издана. - На ново препечатана и издана ГлигоріемЪ ВозаровићемЪ. - У Крагуєвцу : У Княжеско-Србской Типографіи, 1834. - VIII, 148, [10] стр. ; 24 cm.

Новаковић 906; Кириловић 753; КНБС 1809; Панковић 825. - Јединствен ств. насл. дат према КНБС. - Списак пренумераната
COBISS.SR-ID 60482311

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License