БИБЛИОГРАФИЈА ДОРА ПИЛКОВИЋ 1911-2011.

ЈОВИЧИНАЦ-Петровић, Виолета Дора Пилковић (1911-2001) : библиографија / Виолета Јовичинац-Петровић. - 1. изд. - Крагујевац : Народна библиотека "Вук Караџић", 2003 (Крагујевац : Интерагент). - 133 стр. : слика Д. Пилковић ; 21 cm. - (Библиотека Завичајне библиографије) Тираж 300. - Регистри. - Библиографија: стр. 129-130. ISBN 86-83007-07-3 012 Пилковић Д. 016:929 Пилковић Д. COBISS.SR-ID 110601228

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License