БЕЧ

WIEN [Slikovna građa] : Karolinenbrücke: Cursalon: Stadtpark. - Wien I : P. Ledermann, [190?]. - 1 razglednica : crno-bela ; 9 x 14 cm

Наслов и поднаслов преузети са аверсне стране разгледнице . - На реверсној стр. разгледнице: Postkarte, бр. 6534 . - На поштанској марки датум 20. 8.0? [190?]

911.631(436 Беч)(084.12)
725.95(436 Беч)(084.12)
ЈМ Рг

За преглед преко читавог екрана, кликните на опцију "Click to read".

Сва ауторска права задржава Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License